Egyesület

cropped-cropped-honlap04_resize.jpg

A kb. 2000 lakost számláló Pázmánd község Fejér megyében, a Velencei tó észak – északkeleti partjától mintegy 8-10km-re fekszik, a Velencei-hegység lábánál.

A községben működő számos civil szervezet és egyesület közül a legrégebbi múlttal a pázmándi önkéntes tűzoltók büszkélkedhetnek.

Az önkéntes tűzoltóságok megalakulása Fejér megyében

A korabeli tűzoltási módozatok és a kezdetleges tűzoltási technika mellett a tűzoltásnál fellépő szervezetlenség, a tűzoltásban részt vevők gyakorlatlansága, a tűzoltással kapcsolatos szakismeret hiánya mind jelentősen befolyásolta a keletkező tűzkárok mértékét. A tűzeseteknél szerzett tapasztalatok arra az elhatározásra késztették az 1800-as évek második felében országunk vezetőit, hogy más országokhoz hasonlóan létrehozzák, megszervezzék a tűzoltóságokat. A nemes cél érdekében nemzetünk nagyjai is felemelték szavukat. Jókai Mór 1862-ben lelkes újságcikkben buzdította olvasóit, hogy gróf Széchenyi Ödön példáját követve hazánk legkisebb falujában is hozzanak létre tűzoltó társulatot.

Székesfehérváron is ebben az időben – az országban az elsők között – 1861-ben vetődött fel a tűzoltó egyesület létrehozásának szükségessége.

A kiegyezés után már a független magyar Belügyminisztérium is szorgalmazta a tűzoltó egyesületek létrehozását.

A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Testület

A Pázmánd község történetével foglalkozó írások szerint az 1800-as évek végén bizonyos Lyka Döme örökölte meg a pázmándi birtokot édesanyja, Lyka Anasztáz halála után. Az örökös megpróbálta fejleszteni a birtokot és többek között tűzoltószertárt is létesített és biztosította annak felszerelését. A testület tagjai természetesen a falu népéből kerültek ki.

Sajnos, a mai napig zavaros a régmúlt. A tűzoltó egyesületünk 1984-ben ünnepelte 100 éves évfordulóját, ám az 1958.I.1-től vezetett, A Pázmándi önkéntes tűzoltótestület egység-könyvéből az olvasható ki, hogy

„1958.VIII.20. Tűzoltó testület 75 éves jubileumát tartotta bállal egybekötve. A 75 éves jubileum alkalmával a testület csapatzászlót vett át ünnepélyes keretek között, melyet a testület őriz meg. Szolgálati érmek átadása és előléptetések átadása. Az ünnepségen állami egységek is részt vettek, valamint Lovasberény és Kajászó csapatai.”

Egy másik feljegyzés az egység-könyvből:

1963.VIII.11. 80 éves jubileum alkalmából bemutató gyakorlat.

Tehát e két bejegyzés a testület alapítását 1883-ra teszi, míg a 2000. évben megjelenő, Csiszár István: A Fejér megyei tűzoltó szövetség története című könyv a Fejér Megyei Levéltár adatai alapján 1886. október 12-i dátumot állapít meg.

Valószínűleg a már működő tűzoltó testület csak 1886-ban lett bejegyezve hivatalosan, de található egy 1884-es irat arról, hogy a Pázmándi Tűzoltó Testület kéri hivatalos bejegyzését.

Az 1884-es év és a II. világháború közötti időszak ma fekete folt a tűzoltó testület életében. Annyi bizonyos, hogy a két világháborúval kapcsolatos katonai behívások a pázmándi önkéntes tűzoltó testület tagjait is érintették. Ekkor az itthon maradt idős tűzoltó férfiak és nők látták el a testület teendőit, illetve a már említett Egység-könyvből az derül ki, hogy a még nem hadköteles fiatalok közül sokan ekkor lépnek a testület tagjai közé.

Egy 1958.VIII.20-i bejegyzés arról tanúskodik, hogy ekkor vették át a testület tagjai közül többen is a 25 és a 20 éves szolgálati idejükért jutalmukat, előléptetésüket.

Annyi azonban bizonyos, hogy a II. világháború után Domak András vezetésével a régi és az új tagok összefogásával újjáélesztik a hamvaiban pihenő tűzoltó testületi életet.

A pázmándi önkéntes tűzoltók székhelye ma is, akár az „ősidőkben” a már említett Lyka Döme által létesített épületben van. A községi tűzoltó szertárnak nevezett épület a Fő utca 63. szám alatt található. Maga az épület tehát több mint 100 éves és bár többször át lett építve (vagy éppen azért), ma már nem éppen felemelő látvány Pázmánd központjában.

A tűzoltó szertár „újkori történetének” legszebb pillanatai közé tartozik, amikor a régi lóistálló rész átépítve, 1964.XI.8-tól klubhelyiségként funkcionál tovább. Történhetett mindez azért, mert a megjelenő, abban az időben korszerűnek mondott gépek lassan kiszorították a lovakat a tűzoltói szolgálatból.

Az első modernnek mondható tűzoltó eszközt, egy úgynevezett tűzoltó targoncát 1964.I.5-én vehette át a testület, melynek rendszáma is volt (TO 13-50). Ez tulajdonképpen egy olyan utánfutó, melyen a tűzoltáshoz szükséges legfontosabb eszközök vannak elhelyezve és traktorral, illetve bármilyen géppel lehetséges a vontatása. Mai napig sok helyen használatos, így Pázmándon is található még ebből az eszközből egy példány.

Az első tűzoltógépjármű, egy Csepel Wipon TG 1125 130-as TO 00-11-es rendszámmal 1967.VI.13-án kerül Pázmándra, amit csakhamar egy kicsit korszerűbbre cserélnek. 1967. augusztusában Csepel Wipon 300-as járműve van a testületnek, TO 01-33 rendszámmal. Azóta természetesen a már Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd néven bejegyzett szervezet sokat fejlesztett és mindig jobb és korszerűbb technikai eszközökkel próbálja ellátni vállalt feladatát. Az említett Csepel gépkocsikat további öt jármű követte a sorban és ma egy viszonylag korszerűnek mondható, több mint 20 éves Ifa gépkocsifecskendővel és egy Ford Transit típusú Műszaki mentővel büszkélkedhet.