Működés

Működés: feladatok, összejövetelek

A tűzoltó egyesület lapszabályában legfontosabb feladatként a község tűzvédelmét, a hagyományok ápolását és az esetlegesen keletkezett káresetek lehetőség szerinti, mielőbbi szakszerű felszámolását határozza meg.

Talán a hagyományok ápolásához kell néhány szót hozzáfűzni.

Sajnos ez a kis tűzoltó egyesület nem büszkélkedhetett soha tűzoltózenekarral. Tehát nem ilyesfajta hagyományok ápolására kell gondolni.

Hagyomány, hogy az egyesület emberemlékezet óta részt vesz a kiírt tűzoltó versenyeken, rendezvényeken és hagyomány, hogy ezeken a rendezvényeken igen szépen szerepel. Tehát lehetőség szerint a kiírt versenyekre a lehető legtöbb kategóriába nevezni kell és elődeikhez méltóan törekedniük kell a lehető legjobb szereplésre, eredmények elérésére.

Az egyesület csapatai többször vettek már részt körzeti (járási), megyei, régiós (országrészi) és országos versenyeken is. Sőt 20004-ben, Szlovákiában egy nemzetközi versenyen is részt vehettek egy ifjúsági lány rajjal.

A vezetőség lehetőség szerint, – de nem kötelezően – havonta egyszer megbeszélést tart a tűzoltószertár klub helységében.

Szabályozottak a karbantartási feladatok és oktatási tervben vannak lefektetve az éves oktatási és gyakorlati foglalkozások is.

Ezen kívül minden riasztáskor, tűz- vagy káreset keletkezésekor találkoznak a vonulásra kijelölt egyesületi tagok.

Káresethez csak a 18. életévét betöltött, legalább a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot elvégzett és levizsgázott egyesületi tag mehet.

Riasztás esetén egy kipróbált és jól működő riadólánc segítségével riaszthatók az egyesületi tagok, elsősorban mobiltelefonon. Jellemző, hogy egy-egy riasztás alkalmával, éjjel-nappal, szinte néhány perc alatt, 8-10-14 fő is „hadra fogható”.

Finanszírozás – költségvetés

A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fő támogatója és fenntartója a község önkormányzata.

Az önkormányzat biztosítja az egyesület fenntartásához szükséges pénzügyi alapot. Az egyesület ebből gazdálkodik. Ez az évi támogatás éppen elég a fenntartáshoz, de természetesen a község tűzvédelmének fejlesztéshez nem.

A hiányzó pénz előteremtése az egyesület számára nélkülözhetetlen, ha az önként vállalt munkát komolyan veszik. Manapság pedig nem egyszerű plusz pénzhez jutni. Szponzorokat nehéz találni, ezért marad a pályázati lehetőség. Munkát nem sajnálva, annyi pályázatot kell írni, amennyit csak lehet.

2002-ben a tűzoltó egyesület kiemelten közhasznúvá minősítette magát, így a pályázatokon is nagyobb sikerrel vesz részt. Ez a minősítés azt vonta még maga után, hogy az egyesület költségvetését az éves közgyűlés után nyilvánosságra kell hozni úgy, hogy azt bárki tanulmányozhassa.

Közgyűlés

Az alapszabályban leírtak szerint – amit természetesen a cégbíróság elfogadott – évente legalább egyszer közgyűlést kell tartani, amit a vezetőség hív össze. Egyébként évközben az egyesület vezetőségnek van döntési joga. Természetesen ezen kívül is lehet közgyűlést tartani, ha olyan fontos dologról van szó, amiben a vezetőség nem dönthet. Közgyűlést összehívni az elnöknek és a vezetőségi tagoknak van joga.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha ott megjelent a teljes tagság legalább 2/3-a.

A közgyűlés dönt tagfelvételről, jutalmazásról, előléptetésről, feddésről és 5 évenként a vezetőség tagjait is a közgyűlés választja.

Ezen kívül a közgyűlés előtt kell ismertetni az éves szakmai munkát, a költségvetést, az esetleges káresetek számát és a versenyeken elért eredményeket. Ekkor a beszámolókat elfogadhatja, megvitathatja és kérdéseket tehet fel a vezetőség felé.

Hagyomány, hogy a közgyűlést vacsorával és kötetlen beszélgetéssel záródik.