Tagság

A tűzoltó egyesület vezetése

A már korábban említett Domak András a tűzoltó testületet, majd a tűzoltó egyesület szakmai munkáját parancsnokként több mint 50 évig irányította. 1999-ben idős korára és betegségére való tekintettel kérte felmentését, amit a mindenkori döntést hozó szervezet, a közgyűlés elfogadott és egyben kinevezte id. Domak Andrást tiszteletbeli parancsnoknak. A vezetőségben lévő emberek, az elnök, a parancsnok, a titkár, a pénztáros, a szertáros, műszaki felelős feladata volt a szervezet életben tartása, úgymond mozgatása.

A közvetlen rendszerváltás előtti és utáni időszak nagyon nehéznek bizonyult az egyesület életében. A felnőtt tagság más fontos dolgok érdekében nem volt már olyan aktív, mint korábban. A munkahelyekről egyrészt nem szívesen engedték el őket, illetve nem is mertek elkéredzkedni a korábban megszokott, rendszeres és jó hangulatú továbbképzésekre, gyakorlatokra. A szabadidejüket sem arra fordították, hogy az egyesületi életet ápolják.

Ebben az időben nehéz dolga volt a parancsnoknak. A tagok becsületére legyen mondva, a bajban azonban mindig volt elég ember, aki tudott segíteni másokon.

Még meg kell említeni, hogy a tűzoltó egyesületi élet és munka mindig sok fiatalt (fiút-lányt) vonzott Pázmándon. A rendszerváltás körüli nehéz időszakról elmondható az is, hogy ezek a rendkívül lelkes fiatalok tartották a lelket az egyesületben. Természetesen a vezetőség, főleg a parancsnok segítségével.

A már említett id. Domak András parancsnok lemondása után a vezetőségben is nagy változás állt be. A jelölőbizottság által előterjesztett személyeket a közgyűlés elfogadta és így az új vezetőség jócskán megfiatalodott. A vezetőségen belüli funkciók nagyjából maradtak a régiek, a különbség csupán annyi, hogy a parancsnok mellé ki kellett nevezni egy ifjúsági felelőst is, aki az iskolás gyermekek szakmai munkáját irányítja.

Ma a vezetőség 7 főből áll és mandátumuk 5 évre szól. Az 5 év eltelte után a közgyűlés új vezetőséget választhat.

Az egyesületet képviselő személy az elnök.

A tűzoltó egyesület tagsága

A tűzoltó egyesület saját maga neveli ki későbbi felnőtt tagságát. Az ifjúsági felelős már a 10 éves korosztályt is meghívja az általa tartott előadásokra, gyakorlatokra. Ez a korhatár az alsó, mivel tűzoltóversenyre 10 évnél fiatalabb személy nem nevezhető. El lehet mondani, hogy aki egyszer belekóstolt a tűzoltó életbe, a versenyek hangulatába, aki ült a tűzoltóautókban, bizony nehezen feledi azt a remek érzést, amit a hétköznapi hősök, úgy is mondják a lánglovagok „életformája” nyújt. Tehát az iskolás tűzoltókból lassan ifjúsági korú tűzoltók lesznek és a 18. életévüket betöltő lányok- fiúk kérhetik felvételüket a felnőtt tagság soraiba. Ebben a kérdésben szintén a közgyűlés dönt.

Jelenleg 45 fő általános iskolás és ifjúsági korú tűzoltó gyermeket (fele-fele, fiú-lány) számlál az egyesület. A felnőtt tagság jelenleg 68 főből áll, ebből 8 fő tiszteletbeli tag.

A kormegoszlás most már meglehetősen vegyes. A 10 éves fiataloktól a 80. évüket betöltött idősebbekig található szinte minden korosztály, úgy férfi, mint nő. Természetesen a többséget a fiatal tagok alkotják. Az előbb már említett 8 fő tiszteletbeli tagunk közé soroljuk még azt a 7 idős férfit, akik már koruknál fogva nem vesznek részt aktívan az egyesület munkájában.